Bli säljare av vuxenkläder

För att bli säljare, eller lämna in vuxenprodukter för försäljning hos Season så gäller följande.

1. Inlämning sker i butiken under onsdagar mellan 10-17.30.

2. Max 5 produkter per säljare och inlämningstillfälle samt maximalt 10 produkter per säljare och månad.

3. Det du vill sälja ska vara i fint skick, välj dina produkter med omsorg.

3a. Granska, tvätta, vädra och putsa dina pärlor innan du kommer.

4. För att bli säljare så får du ett kontonummer hos Season som används för att notera de försäljningar som görs åt säljaren i en dagsliggare.

4a. I början på varje månad räknas föregående månads försäljningar ihop och utbetalning till respektive säljare görs. Utbetalning sker via bankkonto, Swish och i undantagsfall kontant.

4b. Se till att önskad utbetalningsmetod finns registrerad hos Season. Om alternativet kontant utbetalning är aktuell, se även till att korrekta kontaktuppgifter finns registrerade.

5. Vid säsongens slut eller efter att produkten funnits i butiken en viss tid utan att bli såld kommer produkten att sorteras ur sortimentet.

5a. Om säljaren önskar få tillbaka produkterna sparas dessa i lagret tills de hämtas, dock maximalt 1 vecka på grund av begränsad lageryta.

5b. Om särskilt försvårande omständigheter finns kan förvaring ske längre tid, exempelvis en längre tids utomlandsvistelse, under förutsättning att Season informeras om detta.

5c. Om säljaren önskar kan produkterna som inte blir sålda skänkas vidare till utomstående verksamhet.

5d. Se till att kontaktuppgifter finns registrerade hos Season, så att meddelande om utsorterade produkter kan lämnas.